תקנון אתר

תקנון אתר mink-art

 • ברוכים הבאים לאתר mink-art.com המופעל על ידיmink-art , ח.פ 029393386  מכתובת ההדר 21 עדנים.
 • כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.
 • התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. 
 • גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. 
 • מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפט מחייב לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. 
 • התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

השירותים -

 • באתר ניתן לרכוש איורים מודפסים ו/או ממוסגרים בגדלים שונים וניתן לקבוע תורים לקעקוע.
 • ניתן לשלם עבור האיורים באמצעות מספר אמצעי תשלום בכפוף לאישור הנהלת האתר.
 • המחירים המצוינים כוללים מע״מ.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
 • הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 16 שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו
 • חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. 
 • קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוס לביצוע הרכישה באתר.

ביטולים ושינוי סוגי השירותים -

● מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ&א-1981.

● ביטול הזמנה יתאפשר עד 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף לכך כי ההזמנה לא יצאה לשילוח.

● במקרה של ביטול שירותים, הלקוח לא יחויב עבור השירות.

● לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים אשר בוצעו.

● האתר יהא רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש ובמקרה כזה לא תעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.

● הודעה על ביטול או אי אספקה של הזמנה מצד האתר תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים ככל ששולם.

 

 

● בכל שאלה או בירור לגבי השירותים ניתן לחייג אל מיכל בטלפון 052-2491185.

 

מדיניות משלוחים -

● מרבית המוצרים באתר מוכנים למשלוח תוך 7 ימי עסקים.

● ניתן לבחור סוג משלוחי: איסוף עצמי מבית העסק, איסוף עצמי מחנות המסגור בעין ורד, משלוח עד הבית.

● עלויות המשלוח הינן כפי שמופיע בעמוד התשלום.

 

אבטחת מידע ופרטיות -

● הנהלת האתר רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס ההזמנה על מנת לספק את ההזמנה.

מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.

● החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את

הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

● באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

● האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין

וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו

מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים

ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.

● במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה, לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

קניין רוחני -

● כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני

המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים

המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.

● אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או

מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט -

● פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי

בלבד.